Rots en Water

 

Rots en Water is een weerbaarheidprogramma gezien vanuit een breed positief pedagogisch perspectief. De ontwikkeling van sociale competentie staat centraal.
 

In Rots en Water worden de fysieke, emotionele en mentale weerbaarheid én beheersing getraind. Het programma is in de jaren negentig ontwikkeld op een grote scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Schagen (NH) door Freerk Ykema, docent lichamelijke opvoeding, dyslexiecoach en leerlingbegeleider.
Inmiddels worden Rots en Water trainingen wereldwijd gegeven in meer dan 10 landen. De ontwikkeling van Rots en Water wordt door het Trimbosinstituut wetenschappelijk gevolgd en het RIVM plaatst het programma in de Gezonde School.


Rots en Water voldoet ruimschoots aan het predicaat excellent anti-pestprogramma. Rots en Water traint echter meer: assertiviteit, mindset, kalm blijven, overzicht houden, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, autonomie, communicatie en flexibiliteit.
 

In de training ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun Rots- en Waterkwaliteiten.

 

Rots:

  Ik kom op voor mijzelf.

  Ik weet wie ik ben en wat ik kan.

  Ik weet wat ik wil en welke weg ik wil gaan.
  Ik weet wanneer ik moet stoppen en ik ken mijn grenzen.

Water:

  Ik ben gericht op vriendschap.
  Ik wil me met de ander verbinden.
  Ik ga open, eerlijk en nieuwsgierig in gesprek met de ander.

 

Je bent Sterk en in Balans als er sprake is van een evenwicht tussen Rots en Water.

 

Als ik en mezelf (Rots) sterk voelt, wordt de stap naar ik en de ander (Water) een stuk gemakkelijker.

 

Door het versterken van het lichaamsbewustzijn, groeit het emotioneel bewustzijn en ontstaat er ruimte voor persoonlijke en mentale groei.
Denken en begrijpen ontwikkelen zich niet zonder voelen. Voelen ontwikkelt zich niet zonder bewegen.

 

Wat onderscheidt Rots en Water van andere psychosociale trainingen?

 • Rots en Water is geen verbale training.
  Er wordt vooral ontdekt, ervaren en beleefd.

 • In Rots en Water is veel ruimte voor spel en bewegen.
  Leerroute: beweeg -> beleef -> begrijp -> beheers.

 • De aandacht in de training ligt niet op problematiek.
  Hierdoor is en blijft de plezierbeleving groot.

 

Rots en Water leert leerlingen met aandacht, waardering en respect om te gaan met zichzelf en met de mensen om hen heen.

Rots verwijst naar een harde, onwrikbare houding en Water naar een soepele en verbindende houding.

Soms moet je Rots zijn, soms Water. Wanneer kies je voor welke rol? Tijdens de Rots en Water lessen ontstaat inzicht in het hebben van deze keuze.

 

Heb je al overtuigende Rotskwaliteiten?

Dan is het goed om ook je zelfbeheersing te trainen.

 

Heb je al sterke Waterkwaliteiten?

Dan is het fijn te leren om ook voor jezelf op te komen.

 

Rots en Water is enerzijds gegrondvest op de humanistische ontwikkelingspsychologie van Abraham H. Maslow en anderzijds op de oosterse bewegingsleer en gevechtkunst. Rots en Water maakt gebruik van elementen uit de wereld van judo, karate, tai chi en yoga.

De lessen vinden plaats in een gymzaal, een speellokaal of dojo.

Deelnemers zijn op blote voeten. De oefeningen zijn fysiek niet belastend.

 

De Rots en Water training biedt alle deelnemers waardevolle ervaringen en vaardigheden,
maar is zeker geschikt voor leerlingen die:

 • meer zelfvertrouwen willen
 • meer controle willen over hun emoties zoals angst, woede...
 • anders willen omgaan met hun boosheid
 • steviger willen staan in lastige situaties en eigen keuzes willen maken
 • zelfstandiger willen worden
 • minder afhankelijk willen worden van de goedkeuring van anderen
 • pestgedrag willen helpen voorkomen
 • hun aandacht langer vast willen leren houden (focussen)
 • gemakkelijker contact willen maken
 • hun doorzettingsvermogen willen vergroten
 • hun sociale vaardigheden willen verbeteren
 • op een andere manier met conflicten willen omgaan:
  soms als Rots, soms als Water

 

Rots en Water en positieve groepsvorming

  Je kent ze wel, die jongens en meisjes die een klas overschreeuwen.
  Te dominant, te veel Rots.
  Je kent ze wel, die jongens en meisjes die vermijdend gedrag in de klas laten zien.
  Te bescheiden, te veel Water.

Het Rots en Water programma brengt de balans op individueel en op groepsniveau in de klas terug. De ene leerling ontdekt de kracht van het inzetten van meer Water (zelfsturing) en de andere leert wat nodig is om meer Rots (zelfvertrouwen) te kunnen zijn.
Leerroute: beweeg -> beleef -> begrijp -> beheers.

een docent:
“De klas is meer in evenwicht: meer gelijkwaardigheid en minder dominantie.

In de training hebben alle leerlingen hun kracht aan elkaar kunnen laten zien en met elkaar kunnen delen: er is beduidend meer respect voor elkaar.”

 

Paard en ruiter: contact maken en elkaar vertrouwen...

Rots en Water is fysieke communicatie

 

 

 

Rots en Water Nederland

Gadaku Instituut

Rots en Water NL