Sterk en in Balans

 

Sterk en in Balans organiseert Rots en Water trainingen in Oost-Nederland (Weerselo) in directe samenwerking met het Rots en Water Intituut NL en wordt geleid door Marcel Lucassen.

 

Even voorstellen 

Marcel werkt vanaf 1983 in het onderwijs en is sinds 2007 gecertificeerd Advanced Rots en Water trainer.
Na een start als onderwijzer in de bovenbouw van een Hengelose basisschool volgt al snel een leidinggevende functie op dezelfde school.
Zijn hart ligt bij het kind waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelfsprekend verloopt, dus stapt hij in 1990 over naar het speciaal onderwijs. Zijn functie als groepsleerkracht wordt nu weer snel gecombineerd met die van collegiaal consulent voor de samenwerkende scholen in de regio rond Hengelo. Hij wordt lid van het managementteam en coördinator leerlingenzorg. In deze functie gaat Marcel op zoek naar een beter en sterker alternatief voor de klassieke sociale vaardigheidstrainingen. Rots en Water komt al snel in beeld. Marcel begeleidt de schoolbrede invoering van het Rots en Water programma op de Hengelose school voor speciaal basisonderwijs.

In 2009 maakt Marcel de overstap naar de wereld van de ambulante begeleiding. Hij ondersteunt de ontwikkeling van leerlingen met een ontwikkelingsbelemmering op diverse scholen voor primair en voortgezet onderwijs rondom Almelo. In dit dienstverband coördineert hij ook tientallen Rots en Water trainingen, die verspreid over Twente, Salland en de Achterhoek op scholen worden gegeven door een team van bijna twintig trainers. In deze periode bouwt Sterk en in Balans tal van onderwijsrelaties op.

Op dit moment werkt Marcel als schoolcoach op Twentse basisscholen. Hij ondersteunt de leerweg van leerlingen, die hun weg in de school niet helemaal op eigen kracht weten te vinden.
Door dit dienstverband is er op dit moment geen ruimte tijdens schooltijden in de agenda voor externe Rots en Water diensten. Uiteraard is er die ruimte in de avonduren wel. Zie diensten.

 

Passies: fotografie, gitaar, bergen, psychologie en filosofie.
 
Visie en missie van Sterk en in Balans
visie
Het is de opdracht van het onderwijs om evenwichtig aandacht te schenken aan de intellectuele, expressieve, motorische, emotionele en sociale groei van de leerling.
Sterk en in Balans staat voor goede psychosociale ondersteuning van het kind en de jongvolwassene. Dit is noodzakelijk voor persoonlijke groei én menswording.
missie
Sterk en in Balans helpt leerlingen hun fysieke, emotionele en mentale kracht te ontdekken en deze in te zetten voor zichzelf én voor de ander.

 

Ter overpeinzing

Neemt in deze tijd het pestgedrag toe of de weerbaarheid af?

Marcel Lucassen:
Rots en Water takes a minute to learn
and a lifetime to master